Ter Apelkanaal - Voorbeetseweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een perceel landbouwgrond, dat goed geschikt is voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishuiding en het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten via een recht van overpad over het erf van de boerderij gelegen aan de Voorbeetseweg 7.

Het perceel is op dit moment in gebruik als grasland en heeft ook de aantekening bij rvo van blijvend grasland.

De grond heeft een landbouwkundige bestemming.

 

Het betreft het volgende kadastrale perceel:

Kad. Vlagtwedde sectie S nummer: 904 (gedeeltelijk), grootte: ca. 4.30 ha.

Totaal groot: ca. 4.30 ha.

 

Opmerkingen:

Het perceel wordt kadastraal gesplitst voor de levering.

 

Betalingsrechten:

Er worden 4,47 betalingsrechten met een waarde van 335,40 euro per recht d.d. 2016 meeverkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het perceel heeft een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

Er wordt een recht van overpad gevestigd ten behoeve van het verkochte en ten laste van het perceel Voorbeetseweg 7 te Ter Apelkanaal.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.