Sappemeer - Omg. Lodijck

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Een excellent perceel cultuurgrond, wat zeer goed geschikt is voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale dal-/zandgrond van een zeer goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbare verharde weg Lodijck.

Het perceel is nu in gebruik als akkerbouwgrond.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Slochteren sectie U nummer 11, grootte: 1.43.71 ha.

Kad. Slochteren sectie U nummer 12, grootte: 2.88.13 ha.

Kad. Slochteren sectie U nummer 13, grootte: 0.72.31 ha.

Kad. Slochteren sectie U nummer 14, grootte: 2.82.50 ha.

Kad. Slochteren sectie U nummer 15, grootte: 1.09.48 ha.

Totaal groot: 8.96.13 ha.

 

Opmerkingen:

De 5 kadastrale percelen vormen samen een geheel perceel.

 

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee verkocht.

 

Productierechten:

Er worden geen productierechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

Er rusten meerdere opstalrechten nutsvoorzieningen t.b.v. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. op de percelen. Recht ontleend aan: Hyp 4 4510/1 reeks Groningen d.d. 01-06-1990.

Er rust een zakelijk recht als bedoeld in art.5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht op 1 perceel t.b.v. Waterschap Hunze en Aa's. Recht ontleend aan: Hyp 4 10249/58 reeks Groningen d.d. 23-05-2005.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rust op de percelen gezamenlijk een ruilverkavelingslast van ca. 296,06 euro per jaar met als eindjaar 2021.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.