Vlagtwedde - Onstwedderweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Een goed perceel cultuurgrond, dat zeer goed geschikt is voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbaar verharde weg 'Onstwedderweg'.

Het perceel is nu in gebruik als akkerbouwgrond.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 1365, grootte: ca. 3 ha.

Totaal groot: ca. 3 ha.

 

Opmerkingen:

De 2 kadstrale percelen vormen samen een geheel perceel.

 

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee verkocht.

 

Productie-/ fostaatrechten:

Er worden geen productie- en fosfaatrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

Er rusten geen zakelijke rechten op de percelen.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rusten geen ruilverkavelingslasten op de percelen.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.