Veele - Veelerweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Een goed perceel cultuurgrond, dat goed geschikt is voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbare verharde weg 'Veelerweg'.

Het perceel is nu in gebruik als grasland.

 

Het betreft de volgene kadastrale percelen:

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 142, grootte: 1.14.40 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 143, grootte: 2.17.00 ha.

Totaal groot: 3.31.40 ha.

 

Opmerkingen:

De 2 kadastrale percelen vormen samen een geheel perceel.

 

Betalingsrechten:

Er worden 3,31 betalingsrechten mee verkocht.

 

Productie-/fosfaatrechten:

Er worden geen productie- en fosfaatrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

Er rusten geen zakelijke rechten op de percelen.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rusten geen ruilverkavelingslasten op de percelen.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.