Wedde - Markeweg omg.

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een perceel cultuurgrond, wat goed geschikt is voor zowel gebruik binnen de akkebouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft zandgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbare verharde weg "Markeweg".

Op het perceel is nog een strook met houtopstanden aanwezig, deze hebben een belangrijke natuurlandschappelijke- en cultuurhistorische waarde en zullen bij de verkoop moet worden behouden. Het perceel wordt in de huidige staat van onderhoud aangeboden. De overige cultuurgrond heeft een landbouwkundige bestemming.

 

Het betreft het volgende kadastrale perceel:

Kad. Wedde sectie I nummer 1457 (gedeeltelijk), grootte: ca. 1.96 ha.

Totaal groot: ca. 1.96 ha.

 

Opmerkingen:

Er is geen btw verschuldigd en de overdrachtskosten zijn voor rekening van de koper.

 

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het perceel heeft grotendeels een agrarische bestemming en voor een klein deel een natuur (bos) bestemming

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.