Vledderveen (Gn) - 3e Oomsberg omg.

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden:

Het erfpachtrecht (ASR) van twee percelen cultuurgrond gelegen te Vledderveen (Gn). Het betreft cultuurgrond, dat geschikt is voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw, de melkveehouderij als binnen de boomteelt.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten op de openbare verharde weg 3e Oomsberg via een erfdienstbaarheid van weg over perceel Gemeente Onstwedde sectie W, nummer 2485. De ontsluiting loopt via de daar liggende verharde weg en zal plaats vinden op de minst bezwarende wijze.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Onstwedde sectie W nummer 2486, grootte: 2.51.65 ha.

Kad. Onstwedde sectie W nummer 2487, grootte: 2.48.35 ha.

Totaal groot: 5.00.00 ha.

 

Opmerkingen:

Het erfpachtcontract duurt nog 25 jaar en eindigt derhalve op: 28 Juni 2042.

De canon is geïndexeerd en bedraagt op dit moment ca. 1014,- euro per hectare per jaar.

De erfpachter heeft bij het einde van de erfpachtperiode een terugkooprecht, tevens heeft de erfpachter in de maand april van 2028 een tussentijds terugkooprecht.

In het midden van het perceel zit een waterbron.

Het perceel is AM vrij.

 

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

Er is de reeds eerder genoemde erfienstbaarheid.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rust een ruilverkavelinslast op het verkochte van 2.075,71 euro per jaar met als eindjaar 2033.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.