Vriescheloo - Dorpsstraat 15

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Goed verkaveld akkerbouwbedrijf met in totaal ca: 22.54.57 ha. cultuurgrond.

Gebouwencomplex:

Het woonhuis is in ca. 1903 traditioneel gebouwd en is opgetrokken in steens muren. Het dak betreft een sporenkap gedekt met betonpannen. De vloeren zijn gedeeltelijk van hout en gedeeltelijk van beton. De kozijnen zijn van hout en deels voorzien van thermopane beglazing en deels van enkel glas. De onderhoudstoestand van de woning is goed te noemen.

Indeling woongedeelte:

Begane grond: zijdeur, hal, kamer (met gaskachel), slaapkamer (met inbouwkasten), keuken, gang, slaapkamer, douche, toilet en zijdeur.

Er is geen verdieping.

Woonoppervlakte is ca.: 150 m2

Het aangebouwde schuurgedeelte is eveneens in ca. 1903 traditioneel gebouwd en is deels opgetrokken in steens muren en deels in een halfsteensmuur met steunberen. Het dak betreft een sporenkap gedekt met dakpannen. De vloeren zij deels verhard. De onderhoudstoestand is goed te noemen.

Het aangebouwde schuurgedeelte is geschikt voor allerhande opslag.

Oppervlakte is ca.: 360 m2

Er is een erfverharding van beton aanwezig.

Op de schuur liggen enkele zonnepanelen.

Er wordt 0.35.00 ha. toegerekend aan de gebouwen als ondergrond en erf.

 

Cultuurgrond:

Het betreft excellente percelen cultuurgrond, welke zeer goed geschikt zijn voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft percelen cultuurgrond met een goede vochthuishouding en een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een zeer goede kwaliteit.

De percelen zijn aan de voorkant ontsloten via de openbare weg de "Dorpsstraat" en aan de achterkant via de openbare weg "Dijkweg".

De percelen zijn op dit moment in gebruik als akkerbouwgrond.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen (incl. de ondergrond van de gebouwen):

Kad. Bellingwolde sectie N nummer 451, grootte: 11.58.00 ha.

Kad. Bellingwolde sectie N nummer 1191, grootte: 10.77.08 ha.

Kad. Bellingwolde sectie N nummer 469, grootte: 0.15.51 ha.

Kad. Bellingwolde sectie N nummer 467, grootte: 0.03.98 ha.

Totaal groot: 22.54.57 ha.

 

Opmerkingen:

De feitelijke levering van het gebouwencomplex, ondergrond en erf zal plaatsvinden op 1 Maart 2019. De feitelijke levering van de cultuurgrond zal plaatsvinden op de datum van akte van levering.

De kadastrale percelen vormen samen een geheel perceel.

 

Betalingsrechten:

Er worden naar rato betalingsrechten mee verkocht.

 

Productierechten:

Er worden ca. 402 suiker LLB's mee verkocht.

Er worden 20 aandelen AVEBE mee verkocht, deze zijn door koper pas voor het eerst te gebruiken in het campagnejaar 2019.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het geheel heeft een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

Er rust een aantekening "Ondergronds bouwwerk waterleiding", betrokken persoon: N.V. Waterbedrijf Groningen, ontleend aan: POS 269 d.d. 02-08-2005.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Verkoopprocedure:

Het object wordt in zijn geheel te koop aangeboden (Dus het gebouw en cultuurgrond vormen samen een object). Belangstellenden kunnen hun bieding per e-mail uitbrengen bij ons kantoor, de biedingen kunnen tot 1 Maart 2018 worden uitgebracht. De verkopend makelaar zal dan samen met de verkoper alle uitgebrachte biedingen bespreken en een volgorde in de lijst met gegadigden aanbrengen. De verkoper zal als eerste in onderhandeling treden met degenen die het voor verkoper meest passende bod heeft uitgebracht. De verkopend makelaar zal aan alle personen die een bieding hebben uitgebracht mededelen in welke volgorde de onderhandelingen zullen worden opgestart, de lijst zal ook in die volgorde worden afgewerkt tot er een overeenkomst tot stand is gekomen. Verkoper geeft uitdrukkelijk aan dat de per e-mail uitgebrachte bieding is bedoeld om in onderhandeling te treden en niet bindend is als koopprijs, de verkoper is niet gebonden met een van de bieders een overeenkomst te sluiten. Graag bij de bieding kopie legitiematiebewijs toevoegen en aan aangeven of het bod wel of niet wordt gedaan onder voorbehoud financiering.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.