Westoverledingen (Duitsland) - Domanenstrasse 3

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Vleesvarkensbedrijf, bestaande uit 3 bestaande stallen en een stal in aanbouw. Tevens is er een bijgebouw, waarin een hygiënesluis, douche, toilet, kantine en werkplaats zijn aangebracht. Voor de oude stallen is er een vergunning voor ca. 3920 vleesvarkens. Op basis van 1 m2 per varken is er plaats voor ca. 3456 varkens.
De stal in aanbouw is ca. 77,70 mtr. x ca. 31,70 mtr. De stal is bedoeld voor 16 afdelingen met centrale middengang en 12 hokken per afdeling van ca. 2,30 mtr. x ca. 3,85 mtr. Op basis van 1 m2 per varken kunnen er ca. 1536 varkens worden gehouden, exlclusief de ziekenboeg.

 

Ligging:

De onroerende zaken zijn plaatselijk bekend als Domanenstrasse 3 te Westoverledingen (Duitsland).

 

Kadastrale aanduiding:

Vollen, Flur: 18 Flurstuck: 23/11 groot: 01 ha. 65 are. en 64 ca.
Vollen, Flur: 18 Flurstuck: 23/7   groot: 00 ha. 10 are. en 93 ca.
Vollen, Flur: 18 Flurstuck: 23/16 groot: 01 ha. 46 are. en 93 ca.
Totaal: 03 ha. 22 are en 57 ca.

Op de aangehechte situatie tekening zijn deze percelen aangegeven.

 

Omschrijving:

 

Gebouwen en opstallen: 

A. Bestaande varkensstallen:

Op het bedrijf zijn 3 gelijke bestaande varkensstallen aanwezig.
- bouwjaar: ca. 1990;
- wanden: kalkzandsteen blokken, waar in 2002 aan de buitenzijde damwandprofielplaten zijn bevestigd en aan de binnenkant gladde rubberplaten;
- dakbedekking: asbesthoudende cement golfplaten;
- hokafscheiding: hoofdzakelijk kunststof, deels roestvrij staal;
- vloeren: volledig roostervloer;
- mestafvoer: via schuif naar een dieper gelegen centrale gang, die weer in verbinding staat met een mestkelder tussen stal 1 en stal 2;
- voerstyteem: automatische brijvoeder installatie (WEDA), met dwarstroggen;
- voeding: brijvoeding met mogelijkheid voor bijproducten;
- ventilatiesysteem: plafond ventilatie;
- luchtaanvoer: indirect via centrale middengang naar ruimte boven het ventilatie plafond;
- luchtafvoer: mechanische ventilatie met centraal geplaatste verlengde kokers;
- verwarming: 2 hete lucht kanonnen per afdeling;
- hokafmeting: ca. 380 cm. x ca. 220  cm.;
- totale capaciteit ca. 3456 vleesvarkens op basis van 1 m2 per varken;

Bij stal 2 is een voerkeuken aangebouwd. Hierin zijn 2 WEDA brijvoeding installaties geplaatst, alsmede 2 roestvrij stalen opslagtanks elk ca. 16.000 ltr. voor vloeibare bijproducten en voer.
In het kantoor is de regelapparatuur voor de voederinstallatie gevestigd.
Buiten staat een silo voor natte bijproducten met een inhoud van ca. 70.000 ltr.
Tevens zijn er 2 ondergrondse tanks van totaal ca. 180.000 ltr.
Er zijn 4 voersilo's aanwezig voor droogvoer met een totale inhoud van ca. 88 ton.

 

B. Vleesvarkens stal in aanbouw:

Er is een stal in aanbouw van ca. 77,70 mtr. x ca. 31,70 mtr. (ca. 2460 m2). De mestkelders zijn ca. 100 cm. diep onder de roosters, die via een schuif in verbinding staan met een kelder van ca. 150 cm. diep onder de centrale middengang. De mestopslag in deze stal is ca. 2400 m3.
De vloer bestaat uit een volledig roostervloer.
De zijwanden zijn tot ca. 250 cm. opgetrokken met kalkzandsteen blokken. Verder is de stal niet afgebouwd.

 

Mestopslagcapaciteit:

De mestopslagcapaciteit in de bestaande stallen is ca. 2000 m3 en in de aanbouwstal ca. 2400 m3.

 

C. Weegbrug:

- bouwjaar: ca. 2002;
- capaciteit: ca. 50 ton;

 

D. Bijgebouw:

- afmetingen: ca. 7,90 mtr. * ca. 4,80 mtr.;
- kunstof deuren en kozijnen, dubbel glas;
- omkleedruimte, geheel betegeld met wasbak;
- toilet, douche geheel betegeld;
- keuken met keukenblok, kookplaat en koelkast;
- werkplaats: ca. 3,60 mtr. * ca. 4,80 mtr.;

 

E. erfverharding:

Voor de stallen is een ruime erfverharding aangebracht. In de toegangsweg is een vaste ontsmettingsplaats voor vrachtauto's aangelegd.

 

F. Hekwerk:

Om vrijwel het gehele perceel staat een nette afrastering van varkensgaas en prikkeldraad. De hoogte is ca. 1,80 cm.

 

Voorzieningen:

De onroerende zaak is aangesloten op:
- waterleiding;
- elektriciteit;
- riolering;

 

(Milieu) vergunning:

Op het bedrijf is een (milieu) vergunning voor ca. 3960 vleesvarkens. Voor de stal in aanbouw is een vergunning verleend voor ca. 1920 varkens. Bij de vergunning voor de nieuwe stal zijn er extra eisen aan de bestaande stallen opgelegd, o.a. het plaatsen van luchtwassers en het aanbrengen van erfbeplanting.
Deze aanpassingen zijn nog niet gedaan.
De vergunning voor de nieuwe stal is vervallen wegens het te late tijdstip van in gebruikneming. Er zal dus eerst een nieuwe vergunning dienen te worden verleend, voor de nieuwe stal in gebruik mag worden genomen.

 

Planologische bestemming:

Het geheel heeft een agrarische bestemming.

 

Grondsoort:

Veen

 

Voor aanvullende informatie en het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u bellen met:
Renken Makelaardij b.v.
Kantoor Wijster
Henk Hissink
Tel: 06-51522830
B.g.g. tel: 0597-541269

Opmerking:

Deze brochure is zorgvuldig samengesteld. Renken Makelaardij b.v. neemt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de vermelde gegevens. Belangstellenden dienen zelf de benodigde informatie bij de betrefffende instanties in te winnen.