Marum - Omg. Oude Wijk

VERKOCHT 

";

Let op!! Scherp geprijsde grond!!

 

Te koop aangeboden: ca. 13.75.19 ha. Cultuurgrond.

Het betreft vrij gelegen percelen landbouwgrond (in totaal 5 kadastrale percelen die naast elkaar gelegen zijn). De percelen zijn geschikt voor gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkmeevouderij.

Het betreft percelen cultuurgrond met een redelijke vochthuishouding en een iets glooiende ligging. Het betreft in doorsnee zandgrond van een redelijke kwaliteit. De percelen zijn ontsloten via een openbare verharde weg.

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Marum sectie C nummer 8647, grootte: 7.26.60 ha.

Kad. Marum sectie C nummer 8650, grootte: 1.58.30 ha.

Kad. Marum sectie C nummer 8653, grootte: 1.29.80 ha.

Kad. Marum sectie C nummer 9327, grootte: 1.98.94 ha.

Kad. Marum sectie C nummer 9329, grootte: 1.61.55 ha.

Totaal groot: 13.75.19 ha.

 

Opmerkingen:

Op een gedeelte van het object is een houtopstand (jonge fruitboompjes) van ca. 4 ha. aanwezig, deze grond wordt in het voorjaar van 2016 schoon (vrij van alle opstanden en gerooid) aan de koper opgeleverd.
Een deel van de grond is voor zandwinning afgegraven en weer opgevuld met andere grond.

 

Milieu-vergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het geheel heeft een agrarische bestemming en is vrij gelegen.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.