Onstwedde - Knypeweg omg.

VERKOCHT 

";

Te Koop aangeboden: ca. 5.15.35 ha. Cultuurgrond.

Het betreft een vrijgelegen perceel landbouwgrond. Het perceel is geschikt voor gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding en een vlakke ligging. Het betreft zandgrond van een goede kwaliteit. Het perceel is ontsloten via een openbare verharde weg. Om een groot deel van het perceel ligt een maaipad met een breedte van ca. 3 mtr.

Het betreft het volgende kadastrale perceel:

Kad. Onstwedde sectie S nummer 1026, grootte: 5.15.35 ha.

Totaal groot: 5.15.35 ha.

Milieu-vergunningen:

N.v.t.

Bestemming:

Het perceel heeft een agrarische bestemming en is vrijgelegen.

Zakelijke rechten:

Er rust op het object 1 zakelijk recht als bedoeld in art.5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht t.b.v. Waterschap Hunze en Aa's. Recht ontleend aan; Hyp4 52354/115 d.d. 01-06-2007.

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.