Blijham - E. Buringhweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden: ca. 10.23.45 ha. landbouwgrond.

Het betreft een vrij gelegen perceel landbouwgrond (het betreft 2 kadastrale percelen die naast elkaar gelegen zijn, zonder binnensloot). De percelen zijn uitermate geschikt voor gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een zeer goede vochthuishouding, het perceel is om de ca. 10 mtr. gedraineerd (drainage is goed onderhouden). Het perceel heeft een mooie vlakke ligging.

Het betreft "Oldambster" zeeklei van een zeer goede kwaliteit, De afslibbaarheid varieerd van ca. 49 % tot ca. 59 %. Uitgebreide bodemanalyses zijn op aanvraag beschikbaar.

Het perceel is goed ontsloten doormiddel van verharde openbare wegen.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Wedde sectie I nummer 2223, grootte: 10.03.70 ha.
Kad. Wedde sectie I nummer 2224, grootte: 0.19.75 ha.

Totaal groot: 10.23.45 ha.

 

Toeslagrechten:

Er worden 7,34 toeslagrechten met een brutowaarde van ca. 319,66 euro (incl. waarde gedroogde voedergewassen) per recht mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

Bestemming:

Het geheel heeft een agrarische bestemming en is vrij gelegen.

Zakelijke rechten:

N.v.t.

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.