Onstwedde - Vosseberg Omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een vrij gelegen perceel landbouwgrond (het betreft 2 kadastrale percelen, die naast elkaar gelegen zijn). Het perceel is uitermate geschikt voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een zeer goede vochthuishouding, het perceel heeft een mooie vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwalitiet. Het perceel is aan de achterkant begrenst door een maaipad.

Het perceel wordt aan de zijkant ontsloten door de opbenbare verharde weg 'Ontsluitingsweg'.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Onstwedde sectie W nummer 1783, grootte: 1.80.45 ha.

Kad. Onstwedde sectie W nummer 1785, grootte: 2.47.95 ha.

Totaal groot: 4.28.40 ha.

 

Opmerkingen:

Geen.

 

Toeslagrechten:

Er worden geen toeslagrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het geheel heeft een agrarische bestemming

 

Zakelijke rechten:

Op de percelen rust een aantekening kadastraal object: Ondergronds Bouwwerk Waterleiding t.b.v. N.V. Waterbedrijf Groningen, ontleend aan: POS 269 d.d. 02-08-2005.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.