Veelerveen - Tussenvenneweg Omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Een perceel permanent bos gelegen te Veelerveen, in totaal: ca. 4.45.50 ha. 

Het betreft veenkoloniale zandgrond van een goede kwaliteit, met daarop een permanent bos. Het perceel bos is met subsidie aangeplant en er is sprake van herplant plicht. Het perceel is ontsloten door de Tussenvenneweg.

Het betreft het volgende kadastrale perceel:

Kad. Bellingwolde sectie M, nummer: 836, grootte: 4.45.50 ha.

Totaal groot: ca. 4.45.50 ha.

Het betreft permanent bos wat niet gekapt mag worden!

 

Toeslagrechten:

N.v.t.

 

Milieuvergunnigen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een bestemming van permanent bos/natuur

 

Zakelijke rechten:

Er rust een zakelijk recht als bedoeld in art.5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht t.b.v. Waterschap Hunze en Aa's op het object. Het recht is ontleend aan: HYP4 52835/198 d.d. 09-08-2007.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rust een totale ruilverkavelingslast van ca. 31,56 euro per jaar met als eindjaar 2035 op het object.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.