Veelerveen - B.L. Tijdensweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een perceel landbouwgrond, dat goed geschikt is voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbare verharde weg 'B.L. Tijdensweg'.

Op het perceel staan nog de resten van een houdopstand, er is een prijsopgaaf aanwezig voor het in cultuur brengen van het perceel.

 

Het betreft het volgende kadastrale perceel:

Kad. Bellingwolde sectie O nummer 12, grootte: 2.23.92 ha.

Totaal groot: 2.23.92 ha.

 

Opmerkingen:

Geen

 

Toeslagrechten:

Er worden geen toeslagrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het perceel heeft een agrarische bestemming

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.