Veelerveen - Tussenvenneweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een perceel landbouwgrond, dat goed geschikt is voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een peceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de weg 'Tussenvenneweg'.

Op het perceel staan nog houtopstanden, er is een prijsopgaaf aanwezig voor het in cultuur brengen van het perceel.

 

Het betreft het volgende kadastrale perceel:

Kad. Bellingwolde sectie M nummer 916, grootte: 1.09.10 ha.

Totaal groot: 1.09.10 ha.

 

Opmerkingen:

Geen.

 

Toeslagrechten:

Er worden geen toeslagrechten mee verkocht.

 

Bestemming:

Het perceel heeft een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rust een ruilverkavelingslast van 7,74 euro per jaar met als eindjaar 2035 op het perceel.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.