Veelerveen - Tussenvenneweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft percelen cultuurgrond, die goed geschikt zijn voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft percelen cultuurgrond met een goede vochthuishouding, de percelen hebben een vlakke ligging en zijn naast elkaar gelegen.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

De percelen zijn ontsloten door de openbare verharde weg 'Tussenvenneweg'.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Bellingwolde sectie M nummer 850, grootte: 2.75.65 ha.

Kad. Bellingwolde sectie M nummer 954, grootte: 1.01.30 ha.

Totaal groot: 3.76.95 ha.

 

Opmerkingen:

Het perceel M 954 is net bosvrij gemaakt.

 

Toeslagrechten:

Er worden geen toeslagrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rust een totale ruilverkavelingslast op de percelen van 26,66 euro per jaar, met als eindjaar 2035.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.