Westerbroek - Rijksweg West 29

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden:

Compleet melkveehouderijbedrijf ter grootte van ca. 31.00.11 ha. De kavels landbouwgrond liggen in een blok achter de gebouwen, de percelen zijn aan de voor- en achterzijde goed ontsloten.

Gebouwencomplex:

Woongedeelte:

Het woongedeelte is gebouwd in ca. 1905 en is rondom opgetrokken in steensmuren en deels voorzien van een beton vloer en deels van een houten vloer. Op de begane grond bestaan de binnenmuren uit halfsteens dragende muren die afgetimmerd zijn met hout. De bovenverdieping is bereikbaar doormiddel van een rechte steektrap, de verdiepingsvloer is van hout. De bovenverdieping is met hout en 'board' afgetimmerd. De woning is voorzien van hardhouten kozijnen met deels thermopane beglazing en deels enkel glas. Het dak is met hout onderschoten en met pannen gedekt. De woning wordt verwarmd doormiddel van gaskachels en is voorzien van gas, warm- en koud stromend water, licht en riolering.

Indeling begane grond:
Keuken (ca. 21 m2), gang, kantoor, hal, w.c., woonkamer (ca. 23 m2), kamer (ca. 19 m2) en bijkeuken (ca. 12 m2).

Indeling eerste verdieping:
Overloop met 4 slaapkamers (ca. 8, 9, 8 en 8 m2). 

De woning heeft een inhoud van ca. 425 m3.

 

Bedrijfsgedeelte:

Achter het woongedeelte bevindt zich het aangebouwde schuurgedeelte, dit schuurgedeelte is gebouwd in een steens muur. Het dak bestaat uit een houten gebinten constructie en is gedekt met asbestvrije dakplaten. Dit schuurgedeelte is ingericht met een koegang (grupstal voor 27 koeien), een jongveegedeelte met 9 en 10 stands voor het houden van jongvee en de deel is te gebruiken voor de opslag van allerhande materialen.

Het aangebouwde schuurgedeelte heeft een oppervlakte van ca. 570 m2.

Achter de boerderij staat een bijschuur, welke is opgetrokken in halfsteens muren met een steens voormuur met daarin een houten schuifdeur. Het betreft een houten gebinten constructie, het dak is gedekt met asbestvrije dakplaten. De vloer van de bijschuur is deels verhard met beton en deels met zand en leem.

De losse bijschuur heeft een oppervlakte van ca. 87 m2.

Naast de bijschuur staat de ligboxenstal, bouwjaar 1977 met een oppervlakte van ca. 700 m2. Het betreft een 1 + 1 stal voorzien van 80 GVE (paddestoel) ligboxen (maten: ca. 2,24 * 1,10 mtr.). De stal is voorzien van een voerhek van horizontale buizen, de roostervloer is van een redelijke kwaliteit. De stal is opgetrokken in houtverlijmde spanten en het dak is gedekt met asbesthoudende dakplaten. De stal is rondom gebouwd in halfsteensmuren, de voor- en achtergevel zijn gebouwd met houten topgevels. In de ligboxenstal is de melkstal (ca 75 m2) gebouwd, het betreft een 2 * 6 visgraat melkstal voorzien van handbediende voerautomaten. De melkstal is niet voorzien van melkmeting en automatische afname. De melkput is voorzien van een houten putrand en onderliggende leidingen. Er is een eigen melktank van ca. 6000 ltr. aanwezig. De ligboxenstal heeft een mestopslagcapaciteit van ca. 396 m3 en boven de melkstal bevinden zich nog 2 voersilo's, samen totaal ca. 7 ton.

Achter op het erf staat een mestsilo, bouwjaar 1987, de silo is opgebouwd uit metalenringen. De silo heeft een capaciteit van ca. 780 m3, naast de mestsilo is er nog een vaste mestopslag van ca. 150 m2 aanwezig, hiervan is ca. 75 m2 onderkeldert. Tevens staan er nog 2 bulksilo's op het erf van ca. 10 ton (kustmest) en ca. 11 ton (voer).

Naast de genoemde opstallen is er nog erfverharding en een betonnen kavelpad aanwezig. Tot slot staat er nog een "stookhok" en een autogarage op het erf.

 

Cultuurgrond:

De percelen cultuurgrond zijn alle aan elkaar achter de bedrijfsgebouwen gelegen. Het betreft zandgrond van een goede kwaliteit met een goede vochthuishouding.

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Hoogezand sectie N nummer 166, grootte: 6.98.88 ha.
Kad. Hoogezand sectie N nummer 171, grootte: 7.68.27 ha.
Kad. Hoogezand sectie N nummer 177, grootte: 9.09.38 ha.
Kad. Hoogezand sectie N nummer 181, grootte: 2.90.08 ha.
Kad. Hoogezand sectie N nummer 189, grootte: 0.60.95 ha.
Kad. Hoogezand sectie N nummer 190, grootte: 3.72.55 ha.

Totaal groot: 31.00.11 ha.

 

Opmerkingen:

N.v.t.

Milieu-vergunningen:

Er is een AMVB melkveehouderij van toepassing, wij adviseren belangstellende om zelf ook nader onderzoek naar de mogelijkheden bij de gemeente te doen.

Bestemming:

Het geheel heeft een agrarische bestemming en is vrij gelegen.

Zakelijke rechten:

Op het object rusten 2 zakelijke rechten als bedoeld in art.5,lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet privaatrecht t.b.v. NV Waterbedrijf Groningen, recht ontleend aan: Hyp 4 Groningen 4510/1 d.d. 01-06-1990.

Erfdienstbaarheden:

Op het object rust een erfdienstbaarheid als diendend erf t.b.v. de ontsluiting van de naastgelegen woning.

Ruilverkavelingslasten:

Op het object rust een totale ruilverkavelingslast van ca. 2.087,98 euro met als eindjaar 2021.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.