Wedde - Driepoldersweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een perceel landbouwgrond, dat goed geschikt is voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbare verharde weg 'Driepoldersweg'.

Op het perceel staat nog een houtopstand, deze opstand wordt door verkoper verwijderd. De grond wordt als cultuurgrond opgeleverd en zal ook een landbouwkundige bestemming hebben.

 

Het betreft het volgende kadastrale peceel:

Kad. Wedde sectie K nummer 82, grootte: 5.08.30 ha.

Totaal groot: 5.08.30 ha.

 

Opmerkingen:

De te velde staande houtopstanden worden verwijderd en de grond wordt weer in cultuur gebracht.

 

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee overgedragen.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het perceel heeft een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.