Wedde - Hoofdweg Wedderveer omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft percelen landbouwgrond, die geschikt zijn voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft percelen cultuurgrond met een goede vochthuishouding, de percelen hebben een vlakke ligging.

Het betreft zand-/veengrond met een wisselende samenstelling.

De percelen zijn ontsloten door de openbare verharde wegen 'Hoofdweg Wedderveer, E. Mulderweg en Lutjeloosterweg'.

Op de percelen staat nog een houtopstand, deze opstand wordt door verkoper verwijderd. De grond wordt als cultuurgrond opgeleverd en zal ook een landbouwkundige bestemming hebben.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Wedde sectie K nummer 322, grootte: 2.62.25 ha.
Kad. Wedde sectie K nummer 323, grootte: 2.25.10 ha.
Kad. Wedde sectie K nummer 619, grootte: 6.58.35 ha.
Kad. Wedde sectie K nummer 620, grootte: 2.13.65 ha.
Kad. Wedde sectie K nummer 1142, grootte: 1.42.75 ha.
Kad. Wedde sectie K nummer 1150, grootte: 0.95.50 ha.
Kad. Wedde sectie K nummer 1151, grootte: 1.14.50 ha.
Kad. Wedde sectie K nummer 1152, grootte: 1.57.90 ha.

Totaal groot: 18.70.00 ha.

Opmerkingen:

De te velde staande houtopstanden worden verwijderd en de grond wordt weer in cultuur gebracht.

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee verkocht.

Milieuvergunningen:

N.v.t.

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

Zakelijke rechten:

N.v.t.

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.