Vriescheloo/Veelerveen - J. Buiskoolweg/Verbindingsweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Een excellent perceel cultuurgrond, wat zeer goed geschikt is voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft een vlakke ligging.

Het betreft veenkoloniale dal-/zandgrond van een zeer goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbaar verharde wegen 'J. Buiskoolweg' en 'Verbindingsweg'.

Het perceel is nu in gebruik als akkerbouwgrond.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Bellingwolde sectie O nummer 821, grootte: 22.60.96 ha.

Kad. Bellingwolde sectie O nummer 112, grootte: 5.23.60 ha.

Kad. Bellingwolde sectie O nummer 842, grootte: 5.23.55 ha.

Totaal groot: 33.08.11 ha.

 

Opmerkingen:

De 3 kadastrale percelen vormen samen een geheel perceel.

 

Betalingsrechten:

Er is de mogelijkheid om betalingsrechten over te nemen met een bruto waarde (excl. vergroening) van ca. 522,- euro per recht in het jaar 2016, dit bedrag zal voor 2017 ca. 422,- per recht bedragen. Het definitieve aantal wordt in overleg bepaald.

  

Productierechten:

Er zijn ca. 682 suiker LLB's mee over te nemen. Definitieve hoeveelheid wordt in overleg bepaald.

Er worden 48 stuks aandelen AVEBE mee overgedragen, eventueel kunnen er nog namalers schuurbewaarrechten mee worden overgenomen.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

Er rusten geen zakelijke rechten op de percelen.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rust een ruilverkavelingslast van ca. 1400,64 euro per jaar met als eindjaar 2016 op de percelen.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dagen.