Nieuwolda - Hoofdstraat omg.

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden:

Een perceel cultuurgrond, wat goed geschikt is voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond wat nu nog grotendeels als natuurterrein is ingericht. Deze inrichting mag echter worden verwijderd, waarna het perceel weer landbouwkundig mag worden gebruikt. De hiervoor benodigde flora en fauna scan is reeds aanwezig en is op aanvraag in te zien.

Het betreft Oldambster kleigrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten via een recht van overpad over een laan langs Hoofdweg 117 Nieuwolda.

 

Het betreft het volgende kadastrale perceel:

Kad. Nieuwolda sectie K nummer 827, grootte: 2.99.60 ha.

Totaal groot: 2.99.60 ha.

 

Opmerkingen:

De op het terrein aanwezige opstanden kunnen in overleg worden verwijderd. De koper kan er ook voor kiezen om dit zelf te doen, in dat geval wordt daarmee rekening gehouden in de prijs.

 

Betalingsrechten:

Er zijn geen betalingsrechten aanwezig, deze worden derhalve dan ook niet te koop aangeboden.

 

Productierechten:

Er worden geen productierechten te koop aangeboden

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming;

Het perceel heeft een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

Het te verkopen perceel heeft een recht van overpad inzake de ontsluiting van het perceel. In dit recht van overpad is geregeld dat het perceel een uitweg heeft over het perceel Nieuwolda sectie k nummer 443.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.