a Nieuw Weerdinge - Herenlandweg 25

VERKOCHT 

";

Verkoop bij inschrijving!

Algemene Informatie:

Het bedrijf bestaat uit 3 locaties, te weten de locatie Nieuw Weerdinge, de locatie Veendam en de locatie Sustrum (Dld).

Locatie Nieuw Weerdinge Herenlandweg 25 (Drenthe)
3 stallen totaal 10.246 vleesvarkens (beter leven keurmerk), woning
Oppervlakte totaal: 5,5 ha.

Locatie Veendam Numero 13, 6c (Groningen)
Totaal 5.880 vleesvarkens (beter leven keurmerk) 
Oppervlakte totaal: 2 ha.

Locatie Sustrum Moor Sustrumstrasse 3 (Duitsland)
3 stallen totaal 14.832 vleesvarkens
Oppervlakte totaal: 3.92.85 ha.

Woonboerderij met opstallen (verhuurd)
Sustrumstrasse 1 Sustrum Moor
Oppervlakte: 1151 m2

Perceel landbouwgrond Sustrumstrasse omg. 1 en 3
Oppervlakte totaal: 8.00.00 ha.

Transport en loonwerkbedrijf
Mesttransport, Weitransport en Mestscheider.

Een uitgebreide brochure is op aanvraag verkrijgbaar!

De bedrijven worden bij inschrijving verkocht. Er kan zowel op elk bedrijf afzonderlijk worden geboden, als ook op een samenvoeging van de bedrijven.

Er zullen 2 kijkdagen worden georganiseerd. U kunt voor een bezichtiging een afspraak maken met Henk Hissink.

De brochure en inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd bij Renken Makelaardij b.v., kantoor Wijster t.a.v. Henk Hissink Emelangen 6, 9418 TG Wijster.
Tel: 06-51522830
E-mail: h e n k h i s s i n k @ p l a n e t . n l

De juridische overdracht zal uiterlijk op 1 Oktober 2017 plaatsvinden.

De levende have en de voervoorraad wordt op de dag van de juridische overdracht door verkoper overgenomen op basis van een taxatie.
Hiertoe stellen koper en verkoper elk een taxateur aan. Komen deze beide taxateurs niet tot een overeenstemming, dan stellen deze beidde taxateurs een derde taxateur aan, wiens taxatie bindend is.

Alle aanwezige roerende goederen die nodig zijn voor de uitoefening van het vleesvarkensbedrijf zijn bij de verkoop inbegrepen, (dus geen mestscheider, transportmiddelen, benzinepomp enz.) voor zover aanwezig: voorraard roosters, mestmixers, en de ver rijkers in Nieuw Weerdinge en Sustrum.

Bij de bedrijven is een evenredig aantal varkensrechten inbegrepen.

Bij het inschrijfformulier dient te worden aangegeven of er wel of geen voorwaarde voor financiering wordt gesteld.

De verdeling van de koopsom zal in onderling overleg worden vastgesteld.

De enveloppen met inschrijfformulieren zullen door de makelaar en de verkoper gezamenlijk worden geopend op donderdag 20 Juli 2017.

De bedrijven worden gerund door goed personeel. Het personeel kan in onderling overleg meegaan naar de nieuwe eigenaar.

De technische gegevens van de bedrijven zijn tijdens de bezichtiging in te zien.

In overleg kan de opbrengst van 300 ha. zelf verbouwde mais, oogst 2017 worden overgenomen.

De inschrijfformulieren kunnen uiterlijk 15 Juli 2017 worden opgestuurd naar:

Renken Makelaardij b.v.
Kantoor Wijster
T.a.v. Henk Hissink
Emelangen 6 9418 TG Wijster
E-mail: h e n k h i s s i n k @ p l a n e t . n l

De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor!