Vlagtwedde - Mussel A Kanaal Zuid omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft percelen cultuurgrond die geschikt zijn voor zowel gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft percelen cultuurgrond van een goede kwaliteit met een goede vochthuishouding. De percelen hebben een vlakke ligging.

De percelen zijn ontsloten door de openbare verharde weg 'Mussel A Kanaal Zuid'.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 216, grootte: 2.43.50 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 1286 (ged.), grootte: ca. 5.94.35 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 651, grootte: 1.04.90 ha.

Totaal groot: ca. 9.42.75 ha.

 

Opmerkingen:

Over- of ondermaat zal na uitmeting door het kadaster worden verrekend.

 

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rusten geen ruilverkavelingslasten op de percelen.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.