Vlagtwedde - Omg. Lanesloot en Spetsebrugweg

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden: 25 hectare zeer kwaliteitsvolle cultuurgrond!!

Het betreft percelen cultuurgrond die zeer geschikt zijn voor gebruik binnen de akkerbouw en de melkveehouderij.

Het betreft percelen cultuurgrond van een zeer goede kwaliteit met een zeer goede vochthuishouding en een zeer goed opbrengend vermogen. De percelen hebben een vlakke ligging.

De percelen zijn ontsloten door de openbare verharde wegen "Lanesloot" en "Spetsebrugweg".

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 2231, grootte: 8.07.68 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 1777, grootte: 5.15.44 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 1779, grootte: 5.42.47 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 1781, grootte: 5.82.55 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie L nummer 1071, grootte: 0.46.80 ha.

Totaal groot: 24.94.94 ha.

 

Opmerkingen:

De percelen kunnen na de oogst 2019 worden aanvaard.

 

Betalingsrechten:

Er wordt bij elke hectare een betalingrecht mee verkocht (totaal ca. 25).

 

 

Productierechten:

Er worden 400 suiker LLB's en 25 aandelen AVEBE mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming.

 

Ruilverkavelingslasten:

Er rusten geen ruilverkavelingslasten op de percelen.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

Er rust een erfdienstbaarheid van weg op het perceel 1071.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.