Bourtange - Omgeving

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden 2 percelen landbouwgrond.

Het betreft 2 goede percelen landbouwgrond, in totaal groot: 4.00.90 ha.

Het betreft 2 los van elkaar gelegen percelen veenkoloniale zand-/dalgrond welke geschikt zijn voor zowel het gebruik binnen de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

De percelen zijn beide ontsloten door een openbare verharde weg.

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Vlagtwedde sectie V nummer: 447, grootte: 1.65.25 ha.

Kad. Vlagtwedde sectie V nummer: 465, grootte: 2.35.65 ha.

Totaal groot: 4.00.90 ha.

Opmerkingen:

De percelen kunnen los van elkaar gekocht worden.

Betalingsrechten:

Er worden geen betalingsrechten mee verkocht.

Productierechten:

Er worden geen productierechten mee verkocht.

Milieuvergunningen:

N.v.t.

Bestemming:

De percelen hebben een agrarische bestemming:

Zakelijke rechten:

N.v.t.

Ruilverkavelingslasten:

Er rust een jaarlijkse herinrichtingsrente op de percelen van 150 euro met als eindjaar 2032.

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.