Bourtange - Zodenpandweg omg.

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden:
Goede percelen landbouwgrond, in totaal ca. 2.86.45 ha.

Het betreft kwalitatief goede veenkoloniale zand-/dalgrond welke geschikt is voor vele gewassen. De percelen zijn ontsloten d.m.v. een erfdienstbaarheid over het perceel "Vlagtwedde sectie V nummer: 799" tot aan de openbare verharde weg.

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Vlagtwedde sectie V nummer 779, grootte: 0.60.30 ha.
Kad. Vlagtwedde sectie V nummer 801, grootte: 1.14.15 ha.
Kad. Vlagtwedde sectie V nummer 778 (gedeeltelijk), grootte: ca. 1.12.00 ha.

Totaal groot: ca. 2.86.45 ha.

De percelen zijn plaatselijk gelegen aan de Zodenpandweg te Bourtange (omg. Vlagtwedde).

Milieu-vergunningen:
N.v.t.

Bestemming:
De percelen zijn gelegen in een open agrarisch gebied.

Productie-/toeslagrechten:
Er worden ca. 2,78 toeslagrechten met een brutowaarde van ca. 262,92 euro per toeslagrecht mee te koop aangeboden.

Opmerkingen:
Op dit moment rust er een SNL-pakket van de ANOG op het perceel, het betreft het pakket "broedende akkervogel". Volgens opdrachtgever loopt dit pakket t/m 2013.

Zakelijke rechten:
N.v.t.

Waterschapslasten/Ruilverkavelingslasten:
Waterschapslasten:
De gebruikelijk in het gebied geldende lasten.
Ruilverkavelingslasten:
Er rust een ruilverkavelingslast van ca. 240,54 euro op de percelen met als eindjaar 2032.

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.