Onstwedde - Omg. Veenhuizen

vraagprijs € Op aanvraag verkrijgbaar 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een vrij gelegen perceel landbouwgrond. Het perceel is geschikt voor het gebruik binnen zowel de akkerbouw als binnen de melkveehouderij.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een zeer goede vochthuishouding, het perceel heeft een mooie vlakke ligging. Achter op het perceel ligt een met 'geel' zand verharde 'laadplaats'.

Het betreft veenkoloniale zand-/dalgrond van een goede kwaliteit. 

Het perceel is aan de voorkant ontsloten door de openbare verharde weg 'Veenhuizen'.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Onstwedde sectie S nummer 987, grootte: 0.24.68 ha.
Totaal groot: 0.24.68 ha.

 

Opmerkingen:

Het perceel is per direct te aanvaarden.

 

Toeslagrechten/Productierechten:

Er worden geen toeslagrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het geheel heeft een agrarische bestemming en is vrij gelegen.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

N.v.t.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.