Onnen - Appelbergenweg omg.

VERKOCHT 

";

Te koop aangeboden:

Het betreft een perceel landbouwgrond, dat in gebruik is als weide grond, hiervoor is de grond goed geschikt.

Het betreft een perceel cultuurgrond met een goede vochthuishouding, het perceel heeft grotendeels een vlakke ligging.

Het betreft zandgrond van een goede kwaliteit.

Het perceel is ontsloten door de openbare wegen 'Appelbergenweg' en 'Leemweg'.

 

Het betreft de volgende kadastrale percelen:

Kad. Haren sectie P nummer 199, grootte: 0.66.30 ha.

Kad. Haren sectie P nummer 114, grootte: 2.62.35 ha.

Totaal groot: 3.28.65 ha.

 

Opmerkingen:

Geen.

 

Toeslagrechten:

Er worden geen toeslagrechten mee verkocht.

 

Milieuvergunningen:

N.v.t.

 

Bestemming:

Het perceel heeft een agrarische bestemming.

 

Zakelijke rechten:

N.v.t.

 

Erfdienstbaarheden:

N.v.t.

 

Ruilverkavelingslasten:

Op het verkochte is een ruilverkavelingslast te verwachten, hoogte onbekend. Recht ontleend aan: HYP4 62182/114 d.d. 22-11-2012.

 

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.