Pacht en erfpachtzaken

Renken Makelaardij b.v. kan u adviseren over de meest uiteenlopende pacht en erfpachtkwesties, waaronder:

  • Aan- of verkoop van een boerderij in verpachte staat;
  • Opstellen en beëindigen van pachtovereenkomsten;
  • Bemiddeling bij de verdeling van productierechten tussen pachter en verpachter bij beëindiging van de pachtovereenkomst;
  • Taxatie van de (erf)pachtwaarde;
  • Vaststellen van het pachtersvoordeel met de fiscus;
  • Bemiddeling bij het aangaan van een erfpachtovereenkomst;

Renken Makelaardij b.v. heeft een grote expertise op het gebied van de pachtwet en aanverwante zaken, daardoor kunnen wij zowel pachters als verpachters bijstaan in de meest uiteenlopende kwesties, zoals hierboven genoemd.

Voor meer informatie: neem contact met ons op.