Betreft perceel cultuurgrond gelegen aan de Aner Haarweg te Anerveen.

Het volgende kadastrale perceel wordt verkocht:

  • Gramsbergen sectie H  nummer: 668, grootte: 7.11.61 ha

Totaal: 7.11.61 ha.

Er worden geen productierechten mee verkocht.

Vraagprijs: Op aanvraag verkrijgbaar.

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1) en Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.2) t.b.v. de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.