Betreft perceel cultuurgrond gelegen aan de Anreperstraat te Assen.

De volgende kadastrale percelen worden verkocht:

  • Assen sectie R nummer: 694, grootte: 1.16.09 ha.;
  • Assen sectie R nummer: 840, grootte: 0.10.10 ha.;
  • Assen sectie R nummer: 977, grootte: 0.00.19 ha.;
  • Assen sectie R nummer: 978, grootte: 1.45.54 ha.;
  • Assen sectie R nummer: 1198, grootte: 4.64.16 ha.;

Totaal: ca. 7.36.08 ha.

Er worden geen productierechten mee verkocht.

Op de te verkopen percelen zijn 2 natuurpakketten aangevraagd die door de koper kunnen worden overgenomen (dit is geen verplichting), het betreft de volgende pakketten:

  • Ca. 1.66 ha. randenbeheer, met een totale jaarlijkse vergoeding van: € 4.225,66;
  • Ca. 0.12.72 ha. bos, met een totale jaarlijkse vergoeding van: € 63,60;

Vraagprijs: Op aanvraag verkrijgbaar.

De percelen zijn belast met zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van de percelen t.b.v. de Gemeente Assen, Gasunie Transport Services B.V. en De Staat (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.