VERKOCHT!

Betreft percelen cultuurgrond gelegen aan de Beekweg te Schoonebeek.

De volgende kadastrale percelen worden verkocht:

  • Schoonebeek sectie C nummer: 4070, grootte: 1.50.27 ha.;
  • Schoonebeek sectie C nummer: 5038, grootte: 6.34.52 ha.;
  • Schoonebeek sectie C nummer: 5194, grootte: 0.27.45 ha.;

Totaal: 8.12.24 ha.

Er worden geen productierechten mee verkocht.

Vraagprijs: Op aanvraag verkrijgbaar.

Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van de percelen en Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van de percelen t.b.v. Gasunie Transport services b.v. en de Nederlandse aardoliemaatschappij b.v.

Deze informatie is nauwkeurig en met zorg tot stand gekomen. Echter voor eventuele veranderingen en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.